Leverandørkonferanse Helse


I dag, og i de kommende årene, trenger vi et tettere og «raskere» samarbeid enn noen gang; bedriftene trenger offentlige kunder, og det offentlige trenger gode, fremtidsrettede løsninger som imøtekommer utfordringer i de offentlige helsetjenestene.

Leverandørkonferansen er en møteplass for felles nytte, for stimulering til mer samhandling om utfordringene. Nye og etablerte bedrifter som kan levere til offentlig helsesektor trenger kunder, og det offentlige trenger løsningene og leveransene. 

Se opptak av live stream her